Itangazo rya UWANYIRIGIRA Gentille usaba guhindurirwa izina mu gitabo cy'Irangamimerere.

 Inshamake   Uwitwa UWANYIRIGIRA Gentille mwene Nsengiyumva na Mwiseneza arasaba guhindurirwa amazina.

Itangazo rya UWANYIRIGIRA Gentille usaba guhindurirwa izina mu gitabo cy'Irangamimerere.

 Inshamake   Uwitwa UWANYIRIGIRA Gentille mwene Nsengiyumva na Mwiseneza arasaba guhindurirwa amazina.

Umusare - Amakuru mu buryo utamenyereye.

INGINGO Z'INGENZI Z'URWANDIKO RWA K UWANYIRIGIRA GENTILLE RUSABA GUHINDURA IZINA.
Uwitwa UWANYIRIGIRA Gentille mwene Nsengiyumva na Mwiseneza utuye mu Mudugudu wa Ruturusu II, Akagari ka Rukiri II, Umurenge wa Remera, Akarere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali, arasaba uburenganzira bwo guhindura amazina asanganywe ariyo UWANYIRIGIRA Gentille akitwa UWANYIRIGIRA Donatienne mu gitabo cy’Irangamimerere.


 
Impamvu atanga ni uko izina Donatienne ariryo zina yabatijwe. 


 
Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n'amategeko, guhindura izina UWANYIRIGIRA Gentille akarisimbuza UWANYIRIGIRA Donatienne mu gitabo cy'Irangamimerere kirimo inyandiko ye y'Ivuka.

GIRICYO UBIVUGAHO


Iyi nkuru ntiravugwaho!